Ver 1.0 2008

Ingrid Hallberg

Boccerini

Ljus och skuggor
ritar taktstreck i gräset
paus- och förtecken med guldpennor
Ängen gungar i takt
när vinden vänder blad.

Toner
lätta som ingenting
singlar i mossan nuddar min kind likt svalor på jakt
efter aningslösa myggor
när skymningen faller.