Ver 1.0 2008

Harriet Thorén

Presentation:
Jag tycker om lila elefanter,
som bekymmerslösa vandrar
mellan vask och matbord
gnolande på en befängd
sång om evig förlösning
när förståndet har flytt

Sprickan

Sprickan
är ett varaktigt faktum,
den är ovanligt lång, djup, svart och ful

Totalt obotlig,
vi kan inte göra något åt den
ingen tänkbar teknik kan laga en sådan spricka

Vi beklagar
garantin har troligen gått ut
ett år, max två år, enligt hållbarhetsberäkning

Köp en ny kopp,
helst en ny servis, med alla delar inclusive
allt annat är fullständigt olönsamt för vårt företag

Förstår frun ?