Ver 1.0 2008

Föreningen har till ändamål:

• att ge medlemmarna en plattform för litterärt skapande och läsande
• att sprida en litterär anda i Helsingborg med omnejd
• att deltaga i större arrangemang
• att samarbeta med andra föreningar, organisationer och institutioner
• att anordna föreläsningar, författarbesök och skrivverksamhet